Logomuz

Logomozda “KUR’AN” kelimesinde yer alan A harfini “Altın Oran Pergeli” simgesiyle ifade ettik. Altın oran, diğer adıyla Fibonacci (Fi) sayısı,  tabiattaki her şeyin belli bir ölçüyle yaratıldığının, hiçbir şeyin rastgele veya tesadüfî olmadığının matematiksel bir ifadesidir. Yarattığı ayetleri bu kadar hassas ölçülere bağlayan Rabbimiz, elbette indirdiği ayetlerde de belli bir ölçü ve metot benimsemiştir. Zira O şöyle buyuruyor:

“Onlara, bir ilme (metoda) göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.” (Araf 7/52)

Buna göre tabiatta olduğu gibi Kur’an’da da hiçbir şey rastgele veya tasadüfî olmaz. Kur’an’daki hiçbir kavram, hiçbir kelime, hatta hiçbir harf boşuna kullanılmamıştır. Her ne kadar eş anlamlı görünseler de hiçbir kelime birbirinin yerine kullanılamaz. Rabbimizin kelime kullanımındaki bu hassasiyetini anlayabilmek için Kur’an’ı O’nun gösterdiği metotla incelemek gerekmektedir.

Bizler çalışmalarımızı yaparken bu hassasiyetle hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Sitemizin logosunda da buna uygun bir sembol tercih ettik.